Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Διεθνής αναγνώριση Mοντέλου Διοίκησης για τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Διεθνής αναγνώριση Mοντέλου Διοίκησης για τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ


Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ αξιολογήθηκε επιτυχώς στο μοντέλο διοίκησης «Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM», λαμβάνοντας τη διεθνούς κύρους αναγνώριση ως “4 Star Recognised by EFQM organisation”. 
 

Η επιτυχία αυτή συνιστά ορόσημο στην πορεία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και τον κατατάσσει στην ελίτ των διακεκριμένων οργανισμών παγκοσμίως, ενισχύοντας τη θέση του ως ηγέτη στην έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα.  

Συνολικά, ο οργανισμός κατέχει δύο από τα πιο απαιτητικά διεθνή πρότυπα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ISO 9001:2015, EFQM 4 Star) που αποτελούν εγγύηση για κάθε είδους Φορέα Χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΠΑ, Ιδιώτες κ.α.) ως προς το επίπεδο της διαχειριστικής του επάρκειας.
  
Επόμενος στόχος είναι η πλήρης μετάβαση στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης δημιουργώντας αξία με γνώμονα το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.
 
 

Πίσω στην λίστα