Έντυπα Υποβολής Προτάσεων

Υποβολή Πρότασης

Δ0 - ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση proposals

Έντυπα Απασχόλησης προσωπικού

Δ5 - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαδικασία πραγματοποιείται μέσω webresCom. Μόνο σε περίπτωση που δεν είναι τεχνικά δυνατή η καταχώρηση Ονομαστικής Κατάστασης Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών χρησιμοποιείται το έντυπο Δ5 - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται τα δικαιολογητικά μπλα μπλα μπλα 

 

word

 Δ5 - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

word Πίνακας 1.  Δικαιολογητικά για Συμβάσεις Πρόσθετης Απασχόλησης -υφιστάμενο προσωπικό Α.Π.Θ

Δ6 - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Διαδικασία πραγματοποιείται μέσω webresCom. Μόνο σε περίπτωση που δεν είναι τεχνικά δυνατή η καταχώρηση

Δ7 - ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων

Έντυπα Αποδοχής διαχείρισης έργου

Ηλεκτρονικές Διαδικασίες

Υποβολή Προυπολογισμού

Η υποβολή του Ετήσιου και Συνολικού Προϋπολογισμού σε έργα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του web-resCom. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το πλαίσιο υποβολής προϋπολογισμών εδώ.

Βοήθεια σχετικά με την καταχώρηση προϋπολογισμών μπορείτε να βρείτε στο webresCom.

Βοήθεια για υποβολή Προϋπολογισμών

Υποβολή διοικητικών Αιτημάτων

Υποβολή Διοικητικού αιτήματος