Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με ηλεκτρονικές διαδικασίες, κάτω των ορίων

72511 (331568/2022), Προμήθεια και εγκατάσταση πάνελ ηχοαπορρόφησης, βάθρων και σταθμού αποθήκευσης και ασφαλείας για τη φύλαξη του εξοπλισμού για τα αμφιθέατρα διδασκαλίας Α και Β Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (Προϋπολογισμός 105.400,00€), Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 180315

Προθεσμία υποβολής 09/01/2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στo πλαίσιο του έργου «Αγγλόφωνο Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών Ιατρικής» με κωδικό 72511 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Αναστασιάδη Κυριάκο, καθηγητή Ιατρικής ΑΠΘ, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιώτες, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ηλεκτρονικές διαδικασίες κάτω των ορίων, για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερθέντος έργου, με σκοπό την: «Προμήθεια και εγκατάσταση  πάνελ ηχοαπορρόφησης,  βάθρων και σταθμού αποθήκευσης και ασφαλείας για τη φύλαξη του εξοπλισμού για τα αμφιθέατρα διδασκαλίας Α και Β Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  105.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 85.000,00€, ΦΠΑ : 20.400,00€). 

 

Πίσω στην λίστα