Ετερογενή Κυβερνοφυσικά συστήματα συστημάτων - Heterogenous Cyber Physical Systems of Systems

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

29/11/2019 - 01/12/2019

Έναρξη Εγγραφών:

21/10/2019

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

15/11/2019

Συνέδριο με θέμα «Heterogenous Cyber Physical Systems of Systems», που απευθύνεται τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα που ασχολείται ερευνητικά στην περιοχή αυτή όσο και στους φοιτητές (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς-υποψήφιους διδάκτορες) των τμημάτων ΗΜΜΥ, Φυσικής και Πληροφορικής. Στόχος του είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σε τρέχουσες ερευνητικές κατευθύνσεις σε θέματα εξέλιξης των σύγχρονων Κυβερνοφυσικών συστημάτων.

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

29/11/2019 - 01/12/2019

Έναρξη Εγγραφών:

21/10/2019

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

15/11/2019

Κόστος Συμμετοχής

ΤΥΠΟΣΚΟΣΤΟΣΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
Φοιτητές μέλη του ΙΕΕΕ/ ΙΕΕΕ student member registration0 €0 € Αγορά
Φοιτητές μη μέλη του ΙΕΕΕ / Students non IEEE members45 €35 € Αγορά
Μέλος ΙΕΕΕ CASS / IEEE CASS regular members80 €60 € Αγορά
Γενική τιμή εγγραφής / Registration for all others130 €100 € Αγορά

Φοιτητές μέλη του ΙΕΕΕ/ ΙΕΕΕ student member registration

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

0€

ΚΟΣΤΟΣ

0€

Φοιτητές μη μέλη του ΙΕΕΕ / Students non IEEE members

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

35€

ΚΟΣΤΟΣ

45€

Μέλος ΙΕΕΕ CASS / IEEE CASS regular members

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

60€

ΚΟΣΤΟΣ

80€

Γενική τιμή εγγραφής / Registration for all others

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

100€

ΚΟΣΤΟΣ

130€

Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τύπος Εγγραφής

Φοιτητές μέλη του ΙΕΕΕ/ ΙΕΕΕ student member registration

Κόστος Συμμετοχής: € 0

Τύπος Εγγραφής

Φοιτητές μη μέλη του ΙΕΕΕ / Students non IEEE members

Κόστος Συμμετοχής: € 45

Τύπος Εγγραφής

Μέλος ΙΕΕΕ CASS / IEEE CASS regular members

Κόστος Συμμετοχής: € 80

Τύπος Εγγραφής

Γενική τιμή εγγραφής / Registration for all others

Κόστος Συμμετοχής: € 130