Διεθνές συνέδριο στις σύγχρονες τεχνολογίες κυκλωμάτων και συστημάτων (MOCAST 2017)

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

04/05/2017 - 06/05/2017

Έναρξη Εγγραφών:

07/02/2017

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

16/03/2017

Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στην επιστημονική περιοχή της τεχνολογίας των κυκλωμάτων και συστημάτων ώστε να φέρει σε επαφή κορυφαίους ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς επιστήμονες και ερευνητές να ανταλλάξουν και να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με όλες τις πτυχές των Σύγχρονων Κυκλωμάτων και Συστημάτων. Παρέχει επίσης ένα φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών, τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και την παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών στους τομείς της μοντελοποίησης, του σχεδιασμού, της προσομοίωσης, της σύνθεσης και τις εφαρμογές των Κυκλωμάτων και Συστημάτων.

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

04/05/2017 - 06/05/2017

Έναρξη Εγγραφών:

07/02/2017

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

16/03/2017

Κόστος Συμμετοχής

ΤΥΠΟΣΚΟΣΤΟΣΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
Author Registration - IEEE Member350 €240 € Αγορά
Author registration - Non IEEE Member400 €290 € Αγορά
Participant - IEEE Member70 €60 € Αγορά
Participant - Non IEEE Member80 €70 € Αγορά
Student participant25 €20 € Αγορά
Reduced Author Registration - IEEE member (for reduced income countries and only private participations)300 €120 € Αγορά
Reduced Author Registration - Non IEEE member (for reduced income countries and only private participations)350 €145 € Αγορά

Author Registration - IEEE Member

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

240€

ΚΟΣΤΟΣ

350€

Author registration - Non IEEE Member

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

290€

ΚΟΣΤΟΣ

400€

Participant - IEEE Member

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

60€

ΚΟΣΤΟΣ

70€

Participant - Non IEEE Member

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

70€

ΚΟΣΤΟΣ

80€

Student participant

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

20€

ΚΟΣΤΟΣ

25€

Reduced Author Registration - IEEE member (for reduced income countries and only private participations)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

120€

ΚΟΣΤΟΣ

300€

Reduced Author Registration - Non IEEE member (for reduced income countries and only private participations)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

145€

ΚΟΣΤΟΣ

350€

Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τύπος Εγγραφής

Author Registration - IEEE Member

Κόστος Συμμετοχής: € 350

Τύπος Εγγραφής

Author registration - Non IEEE Member

Κόστος Συμμετοχής: € 400

Τύπος Εγγραφής

Participant - IEEE Member

Κόστος Συμμετοχής: € 70

Τύπος Εγγραφής

Participant - Non IEEE Member

Κόστος Συμμετοχής: € 80

Τύπος Εγγραφής

Student participant

Κόστος Συμμετοχής: € 25

Τύπος Εγγραφής

Reduced Author Registration - IEEE member (for reduced income countries and only private participations)

Κόστος Συμμετοχής: € 300

Τύπος Εγγραφής

Reduced Author Registration - Non IEEE member (for reduced income countries and only private participations)

Κόστος Συμμετοχής: € 350