13ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση για τη Βιομηχανία των Πράσινων Εύκαμπτων Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών (ICEFPE23) και Αγροβολταϊκά 2023

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

30/10/2023 - 01/11/2023

Έναρξη Εγγραφών:

01/09/2023

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

21/10/2023

Περιλαμβάνει τους τομείς της Πράσινης Ενέργειας, των Ανανεώσιμων Τεχνολογιών, του Πράσινου Υδρογόνου, των Αυτόνομων Ενεργειακών Συστημάτων, Φωτισμού, Ηλεκτρονικών, Επικοινωνιών, Αυτοματισμού, Ηλεκτρικών Οχημάτων, Έξυπνων κτιρίων και Πόλεων, ψηφιακής γεωργίας, έξυπνης συσκευασίας, υγειονομικής Περίθαλψης, wearables, IoT και γενικότερα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Κυκλικής Οικονομίας. Στον τομέα των Αγροβολταϊκών περιλαμβάνει Παραγωγή Ενέργειας και Φυτική Παραγωγή στη Γεωργική πρακτική,
Βελτιστοποιημένη διπλή χρήση γης, Ενεργειακή Αυτονομία στη Γεωργία και την Παραγωγή Τροφίμων, Βιώσιμες λύσεις για την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος
Τεχνολογίες Φ/Β και OPV Πάνελ για Αγροβολταϊκά
LED και OLED για φωτισμό κ.ά.

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

30/10/2023 - 01/11/2023

Έναρξη Εγγραφών:

01/09/2023

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

21/10/2023

Κόστος Συμμετοχής

ΤΥΠΟΣΚΟΣΤΟΣΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
Regular500 €400 € Αγορά
Invited Speaker300 €300 € Αγορά
HOPE-A* / NanoNet Member400 €300 € Αγορά
1-Day Pass Regular300 €300 € Αγορά
1-Day Pass HOPE-A* / NanoNet Member200 €200 € Αγορά

Regular

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

400€

ΚΟΣΤΟΣ

500€

Invited Speaker

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

300€

ΚΟΣΤΟΣ

300€

HOPE-A* / NanoNet Member

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

300€

ΚΟΣΤΟΣ

400€

1-Day Pass Regular

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

300€

ΚΟΣΤΟΣ

300€

1-Day Pass HOPE-A* / NanoNet Member

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

200€

ΚΟΣΤΟΣ

200€

Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τύπος Εγγραφής

Regular

Κόστος Συμμετοχής: € 500

Τύπος Εγγραφής

Invited Speaker

Κόστος Συμμετοχής: € 300

Τύπος Εγγραφής

HOPE-A* / NanoNet Member

Κόστος Συμμετοχής: € 400

Τύπος Εγγραφής

1-Day Pass Regular

Κόστος Συμμετοχής: € 300

Τύπος Εγγραφής

1-Day Pass HOPE-A* / NanoNet Member

Κόστος Συμμετοχής: € 200