43η Ετήσια Συνάντηση Γλωσσολογίας

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

04/05/2023 - 07/05/2023

Έναρξη Εγγραφών:

02/01/2023

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

01/03/2023

H 43η Ετήσια Συνάντηση Γλωσσολογίας αφορά πρωτότυπες συμβολές σε οποιαδήποτε θεματική περιοχή της γλωσσολογίας (φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία και ανάλυση λόγου). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε υποβολές σχετικές με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και τη χρήση Γλωσσικών Πόρων για θεωρητική, συγκριτική, διαχρονική και πειραματική έρευνα στη γλωσσολογία.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να τροφοδοτήσει τον επιστημονικό διάλογο στα πεδία της Γλωσσολογίας, φέρνοντας σε επαφή επιστήμονες συναφών αντικειμένων, αλλά και να καταστήσει τον διάλογο αυτό προσβάσιμο στο ευρύ κοινό.

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

04/05/2023 - 07/05/2023

Έναρξη Εγγραφών:

02/01/2023

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

01/03/2023

Κόστος Συμμετοχής

ΤΥΠΟΣΚΟΣΤΟΣΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
Φοιτητική εγγραφή/ Student fee40 €30 € Αγορά
Κανονική εγγραφή ΧΩΡΙΣ ανακοίνωση/ Standard fee (participation only)55 €45 € Αγορά
Κανονική εγγραφή ΜΕ ανακοίνωση/ Standard fee (presenters)65 €55 € Αγορά

Φοιτητική εγγραφή/ Student fee

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

30€

ΚΟΣΤΟΣ

40€

Κανονική εγγραφή ΧΩΡΙΣ ανακοίνωση/ Standard fee (participation only)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

45€

ΚΟΣΤΟΣ

55€

Κανονική εγγραφή ΜΕ ανακοίνωση/ Standard fee (presenters)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

55€

ΚΟΣΤΟΣ

65€

Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τύπος Εγγραφής

Φοιτητική εγγραφή/ Student fee

Κόστος Συμμετοχής: € 40

Τύπος Εγγραφής

Κανονική εγγραφή ΧΩΡΙΣ ανακοίνωση/ Standard fee (participation only)

Κόστος Συμμετοχής: € 55

Τύπος Εγγραφής

Κανονική εγγραφή ΜΕ ανακοίνωση/ Standard fee (presenters)

Κόστος Συμμετοχής: € 65