Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού 2022

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

15/12/2022

Έναρξη Εγγραφών:

22/11/2022

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

15/12/2022

Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού για Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, Μηχανικούς Υπολογιστών και συναφείς ειδικότητες

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

15/12/2022

Έναρξη Εγγραφών:

22/11/2022

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

15/12/2022

Κόστος Συμμετοχής

ΤΥΠΟΣΚΟΣΤΟΣΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
Συμμετοχή εταιρείας / Company registration100 €0 € Αγορά

Συμμετοχή εταιρείας / Company registration

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

0€

ΚΟΣΤΟΣ

100€

Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τύπος Εγγραφής

Συμμετοχή εταιρείας / Company registration

Κόστος Συμμετοχής: € 100