Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού 2023

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

06/12/2023

Έναρξη Εγγραφών:

06/11/2023

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

06/12/2023

Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού για Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, Μηχανικούς Υπολογιστών και συναφείς ειδικότητες

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

06/12/2023

Έναρξη Εγγραφών:

06/11/2023

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

06/12/2023

Κόστος Συμμετοχής

ΤΥΠΟΣΚΟΣΤΟΣΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
Συμμετοχή εταιρείας / Company registration200 €0 € Αγορά

Συμμετοχή εταιρείας / Company registration

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

0€

ΚΟΣΤΟΣ

200€

Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τύπος Εγγραφής

Συμμετοχή εταιρείας / Company registration

Κόστος Συμμετοχής: € 200