Εξυπνη σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

25/11/2022 - 27/11/2022

Έναρξη Εγγραφών:

26/10/2022

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

18/11/2022

Ενημέρωση σε τρέχουσες ερευνητικές κατευθύνσεις και καινοτόμες λύσεις στην περιοχή της σχεδίασης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

25/11/2022 - 27/11/2022

Έναρξη Εγγραφών:

26/10/2022

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

18/11/2022

Κόστος Συμμετοχής

ΤΥΠΟΣΚΟΣΤΟΣΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
Φοιτητές μέλη του ΙΕΕΕ CAS (εγγραφή μόνο με email)/ ΙΕΕΕ CAS student member registration0 €0 € Αγορά
Φοιτητές μέλη του ΙΕΕΕ/ ΙΕΕΕ student member registration20 €15 € Αγορά
Φοιτητές μη μέλη του ΙΕΕΕ / Students non IEEE members25 €20 € Αγορά
Μέλος ΙΕΕΕ CASS / IEEE CASS regular members50 €40 € Αγορά
Γενική τιμή εγγραφής / Registration for all others100 €80 € Αγορά
On-line παρακολούθηση (με πιστοποιητικό παρακολούθησης μετά την λήξη)/On-line attendance (with certificate of attendance after the event)10 €10 € Αγορά

Φοιτητές μέλη του ΙΕΕΕ CAS (εγγραφή μόνο με email)/ ΙΕΕΕ CAS student member registration

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

0€

ΚΟΣΤΟΣ

0€

Φοιτητές μέλη του ΙΕΕΕ/ ΙΕΕΕ student member registration

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

15€

ΚΟΣΤΟΣ

20€

Φοιτητές μη μέλη του ΙΕΕΕ / Students non IEEE members

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

20€

ΚΟΣΤΟΣ

25€

Μέλος ΙΕΕΕ CASS / IEEE CASS regular members

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

40€

ΚΟΣΤΟΣ

50€

Γενική τιμή εγγραφής / Registration for all others

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

80€

ΚΟΣΤΟΣ

100€

On-line παρακολούθηση (με πιστοποιητικό παρακολούθησης μετά την λήξη)/On-line attendance (with certificate of attendance after the event)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

10€

ΚΟΣΤΟΣ

10€

Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τύπος Εγγραφής

Φοιτητές μέλη του ΙΕΕΕ CAS (εγγραφή μόνο με email)/ ΙΕΕΕ CAS student member registration

Κόστος Συμμετοχής: € 0

Τύπος Εγγραφής

Φοιτητές μέλη του ΙΕΕΕ/ ΙΕΕΕ student member registration

Κόστος Συμμετοχής: € 20

Τύπος Εγγραφής

Φοιτητές μη μέλη του ΙΕΕΕ / Students non IEEE members

Κόστος Συμμετοχής: € 25

Τύπος Εγγραφής

Μέλος ΙΕΕΕ CASS / IEEE CASS regular members

Κόστος Συμμετοχής: € 50

Τύπος Εγγραφής

Γενική τιμή εγγραφής / Registration for all others

Κόστος Συμμετοχής: € 100

Τύπος Εγγραφής

On-line παρακολούθηση (με πιστοποιητικό παρακολούθησης μετά την λήξη)/On-line attendance (with certificate of attendance after the event)

Κόστος Συμμετοχής: € 10