16ο Διεθνές Θερινό Σχολείο στις Νανοεπιστήμες & Νανοτεχνολογίες, Οργανικά Ηλεκτρονικά & Νανοϊατρική - ISSON22

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

02/07/2022 - 09/07/2022

Έναρξη Εγγραφών:

07/02/2022

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

30/05/2022

The ISSON Summer Schools will give the opportunity to young researchers and early-career scientists and engineers to participate in a series of lectures on the emerging fields of Nanosciences & Nanotechnologies.

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

02/07/2022 - 09/07/2022

Έναρξη Εγγραφών:

07/02/2022

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

30/05/2022

Κόστος Συμμετοχής

ΤΥΠΟΣΚΟΣΤΟΣΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
LIVE (Participation in Thessaloniki) - ISSON22 & ISFOE22/NN22/I3D22 – Full800 €700 € Αγορά
LIVE (Participation in Thessaloniki) - ISSON22 & ISFOE22/NN22/I3D22 – Student650 €550 € Αγορά
LIVE (Participation in Thessaloniki) - ISSON22 - 1 Day Pass250 €250 € Αγορά
LIVE (Participation in Thessaloniki) - ISSON22 - Accompanying Person200 €200 € Αγορά
VIRTUAL (Participation on-line) - ISSON22 & ISFOE22/NN22/I3D22300 €250 € Αγορά

LIVE (Participation in Thessaloniki) - ISSON22 & ISFOE22/NN22/I3D22 – Full

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

700€

ΚΟΣΤΟΣ

800€

LIVE (Participation in Thessaloniki) - ISSON22 & ISFOE22/NN22/I3D22 – Student

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

550€

ΚΟΣΤΟΣ

650€

LIVE (Participation in Thessaloniki) - ISSON22 - 1 Day Pass

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

250€

ΚΟΣΤΟΣ

250€

LIVE (Participation in Thessaloniki) - ISSON22 - Accompanying Person

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

200€

ΚΟΣΤΟΣ

200€

VIRTUAL (Participation on-line) - ISSON22 & ISFOE22/NN22/I3D22

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

250€

ΚΟΣΤΟΣ

300€

Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τύπος Εγγραφής

LIVE (Participation in Thessaloniki) - ISSON22 & ISFOE22/NN22/I3D22 – Full

Κόστος Συμμετοχής: € 800

Τύπος Εγγραφής

LIVE (Participation in Thessaloniki) - ISSON22 & ISFOE22/NN22/I3D22 – Student

Κόστος Συμμετοχής: € 650

Τύπος Εγγραφής

LIVE (Participation in Thessaloniki) - ISSON22 - 1 Day Pass

Κόστος Συμμετοχής: € 250

Τύπος Εγγραφής

LIVE (Participation in Thessaloniki) - ISSON22 - Accompanying Person

Κόστος Συμμετοχής: € 200

Τύπος Εγγραφής

VIRTUAL (Participation on-line) - ISSON22 & ISFOE22/NN22/I3D22

Κόστος Συμμετοχής: € 300