13ο Διεθνές Συνέδριο για την ποιότητα του Αέρα- Επιστήμη και Εφαρμογή 2022

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

27/06/2022 - 01/07/2022

Έναρξη Εγγραφών:

10/11/2021

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

01/07/2022

Early bird registration ends 13 May 2022. Refund - 50% for cancellation, and no refunds after 13 May 2022

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

27/06/2022 - 01/07/2022

Έναρξη Εγγραφών:

10/11/2021

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

01/07/2022

Κόστος Συμμετοχής

ΤΥΠΟΣΚΟΣΤΟΣΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
Conference fee - IN PERSON attendance (€)610 €0 € Αγορά
Conference fee - ONLINE attendance (€)380 €0 € Αγορά
Young (30 years old or younger on 27 June 2022. Proof of DoB will be required) and retired researcher (Proof of retirement will be required) - IN PERSON attendance (€)440 €0 € Αγορά
Young (30 years old or younger on 27 June 2022. Proof of DoB will be required) and retired researcher (Proof of retirement will be required) - ONLINE attendance (€)250 €0 € Αγορά
Exhibition fees for ONE delegate (Includes ice breaker, reception dinner, Gala dinner and a copy of abstract proceedings for the participant) (€)1570 €0 € Αγορά

Conference fee - IN PERSON attendance (€)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

0€

ΚΟΣΤΟΣ

610€

Conference fee - ONLINE attendance (€)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

0€

ΚΟΣΤΟΣ

380€

Young (30 years old or younger on 27 June 2022. Proof of DoB will be required) and retired researcher (Proof of retirement will be required) - IN PERSON attendance (€)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

0€

ΚΟΣΤΟΣ

440€

Young (30 years old or younger on 27 June 2022. Proof of DoB will be required) and retired researcher (Proof of retirement will be required) - ONLINE attendance (€)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

0€

ΚΟΣΤΟΣ

250€

Exhibition fees for ONE delegate (Includes ice breaker, reception dinner, Gala dinner and a copy of abstract proceedings for the participant) (€)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

0€

ΚΟΣΤΟΣ

1570€

Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τύπος Εγγραφής

Conference fee - IN PERSON attendance (€)

Κόστος Συμμετοχής: € 610

Τύπος Εγγραφής

Conference fee - ONLINE attendance (€)

Κόστος Συμμετοχής: € 380

Τύπος Εγγραφής

Young (30 years old or younger on 27 June 2022. Proof of DoB will be required) and retired researcher (Proof of retirement will be required) - IN PERSON attendance (€)

Κόστος Συμμετοχής: € 440

Τύπος Εγγραφής

Young (30 years old or younger on 27 June 2022. Proof of DoB will be required) and retired researcher (Proof of retirement will be required) - ONLINE attendance (€)

Κόστος Συμμετοχής: € 250

Τύπος Εγγραφής

Exhibition fees for ONE delegate (Includes ice breaker, reception dinner, Gala dinner and a copy of abstract proceedings for the participant) (€)

Κόστος Συμμετοχής: € 1570