11ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση για τη Βιομηχανία των Πράσινων Εύκαμπτων & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

11/10/2021 - 12/10/2021

Έναρξη Εγγραφών:

14/09/2021

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

10/10/2021

Περιλαμβάνει τους τομείς της Πράσινης Ενέργειας, των Ανανεώσιμων Τεχνολογιών, του Πράσινου Υδρογόνου, των Αυτόνομων Ενεργειακών Συστημάτων, Φωτισμού, Ηλεκτρονικών, Επικοινωνιών, Αυτοματισμού, Ηλεκτρικών Οχημάτων, Έξυπνων κτιρίων και Πόλεων, ψηφιακής γεωργίας, έξυπνης συσκευασίας, υγειονομικής Περίθαλψης, wearables, IoT και γενικότερα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Κυκλικής Οικονομίας

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

11/10/2021 - 12/10/2021

Έναρξη Εγγραφών:

14/09/2021

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

10/10/2021

Κόστος Συμμετοχής

ΤΥΠΟΣΚΟΣΤΟΣΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
Regular (Live participation)250 €200 € Αγορά
HOPE-A members / Nano|Net Members (Live participation)200 €150 € Αγορά
1-Day Pass Regular (Live participation)150 €150 € Αγορά
1-Day Pass HOPE-A Members / Nano|Net Members (Live participation)100 €100 € Αγορά
Regular (Virtual participation)100 €100 € Αγορά

Regular (Live participation)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

200€

ΚΟΣΤΟΣ

250€

HOPE-A members / Nano|Net Members (Live participation)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

150€

ΚΟΣΤΟΣ

200€

1-Day Pass Regular (Live participation)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

150€

ΚΟΣΤΟΣ

150€

1-Day Pass HOPE-A Members / Nano|Net Members (Live participation)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

100€

ΚΟΣΤΟΣ

100€

Regular (Virtual participation)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

100€

ΚΟΣΤΟΣ

100€

Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τύπος Εγγραφής

Regular (Live participation)

Κόστος Συμμετοχής: € 250

Τύπος Εγγραφής

HOPE-A members / Nano|Net Members (Live participation)

Κόστος Συμμετοχής: € 200

Τύπος Εγγραφής

1-Day Pass Regular (Live participation)

Κόστος Συμμετοχής: € 150

Τύπος Εγγραφής

1-Day Pass HOPE-A Members / Nano|Net Members (Live participation)

Κόστος Συμμετοχής: € 100

Τύπος Εγγραφής

Regular (Virtual participation)

Κόστος Συμμετοχής: € 100