10η Διεθνής ημερίδα και έκθεσης για την Βιομηχανία των Εύκαμπτων & εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

12/10/2020 - 13/10/2020

Έναρξη Εγγραφών:

01/09/2020

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

13/10/2020

Targeting Digital Transformation, Green Energy, Lighting, Mobility, IoT, Wearables, Smart Cities, Smart Packaging, ...

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

12/10/2020 - 13/10/2020

Έναρξη Εγγραφών:

01/09/2020

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

13/10/2020

Κόστος Συμμετοχής

ΤΥΠΟΣΚΟΣΤΟΣΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
Regular (Live participation)150 €0 € Αγορά
HOPE-A members / Nano|Net Members (Live participation)100 €0 € Αγορά
1-Day Pass Regular (Live participation)100 €0 € Αγορά
1-Day Pass HOPE-A Members / Nano|Net Members (Live participation)80 €0 € Αγορά
Regular (Virtual participation)50 €0 € Αγορά

Regular (Live participation)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

0€

ΚΟΣΤΟΣ

150€

HOPE-A members / Nano|Net Members (Live participation)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

0€

ΚΟΣΤΟΣ

100€

1-Day Pass Regular (Live participation)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

0€

ΚΟΣΤΟΣ

100€

1-Day Pass HOPE-A Members / Nano|Net Members (Live participation)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

0€

ΚΟΣΤΟΣ

80€

Regular (Virtual participation)

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

0€

ΚΟΣΤΟΣ

50€

Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τύπος Εγγραφής

Regular (Live participation)

Κόστος Συμμετοχής: € 150

Τύπος Εγγραφής

HOPE-A members / Nano|Net Members (Live participation)

Κόστος Συμμετοχής: € 100

Τύπος Εγγραφής

1-Day Pass Regular (Live participation)

Κόστος Συμμετοχής: € 100

Τύπος Εγγραφής

1-Day Pass HOPE-A Members / Nano|Net Members (Live participation)

Κόστος Συμμετοχής: € 80

Τύπος Εγγραφής

Regular (Virtual participation)

Κόστος Συμμετοχής: € 50