16ο Διεθνές Συνέδριο για την Τεχνολογία Εφαρμογών Νευρωνικών Δικτύων και 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Τεχνολογία Μοντέλων και Δεδομένων

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

25/09/2015 - 28/09/2015

Έναρξη Εγγραφών:

19/06/2015

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

06/07/2015

Συνδιοργάνωση Συνέδριων Πληροφορικής (EANN και MEDI) για Τεχνητή/Υπολογιστική Νοημοσύνη, Διαχείριση Δεδομένων και Μοντελοποίηση

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

25/09/2015 - 28/09/2015

Έναρξη Εγγραφών:

19/06/2015

Λήξη προθεσμίας προεγγραφών:

06/07/2015

Κόστος Συμμετοχής

ΤΥΠΟΣΚΟΣΤΟΣΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
Full registration550 €500 € Αγορά
Full registration - INNS/ENNS member500 €450 € Αγορά
Student registration300 €300 € Αγορά
Student registration - INNS/ENNS member250 €250 € Αγορά

Full registration

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

500€

ΚΟΣΤΟΣ

550€

Full registration - INNS/ENNS member

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

450€

ΚΟΣΤΟΣ

500€

Student registration

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

300€

ΚΟΣΤΟΣ

300€

Student registration - INNS/ENNS member

ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

250€

ΚΟΣΤΟΣ

250€

Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Τύπος Εγγραφής

Full registration

Κόστος Συμμετοχής: € 550

Τύπος Εγγραφής

Full registration - INNS/ENNS member

Κόστος Συμμετοχής: € 500

Τύπος Εγγραφής

Student registration

Κόστος Συμμετοχής: € 300

Τύπος Εγγραφής

Student registration - INNS/ENNS member

Κόστος Συμμετοχής: € 250