Να σημειωθεί, εδώ, ότι υπεύθυνος για την σύνταξη των προκηρύξεων είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος που αφορά η θέση εργασίας. Επομένως, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε αποκλειστικά στα αρμόδια άτομα που αναφέρονται στο κείμενο της προκήρυξης.

04 Mar. 2024

Invitation protocol number 41116/21-02-2024

Deadline for pre-registrations 21/02/2024

73273 «Αρχιτεκτονική μεταγωγών οπτικού κυκλώματος δικτύων αυστηρού χρονισμού για υψηλής ταχύτητας παθητικά οπτικά δίκτυά και δυναμικά περιβάλλοντα τηλεφωνικών κέντρων» (Πρόσκληση 41116/2024)

29 Feb. 2024

Invitation protocol number 30041/05-02-2024

Deadline for pre-registrations 15/02/2024

72029 «Ημιδιάφανα Οργανικά Φωτοβολταίκά Ενσωματωμένα σε Αστικό Περιβάλλον» (Πρόσκληση 30041/2024 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

29 Feb. 2024

Invitation protocol number 29193/05-02-2024

Deadline for pre-registrations 15/02/2024

74352 «Έλεγχοι ενεργειακής μετάβασης για απαλλαγή από άνθρακα» (Πρόσκληση 29193/2024 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

29 Feb. 2024

Invitation protocol number 28867/05-02-2024

Deadline for pre-registrations 15/02/2024

73590 «Ανάπτυξη βελτιστοποιημένων διαδικασιών εντοπισμού μεταλλοφορίας χρωμίτη και μετάλλων της ομάδας του λευκόχρυσου, εμπλουτισμού μεταλλεύματος και αξιοποίησης των παραπροϊόντων εξόρυξης και εμπλουτισμού» (Πρόσκληση 28867/2024 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

29 Feb. 2024

Invitation protocol number 285492/02-11-2023

Deadline for pre-registrations 13/11/2023

98138 «Διαχείριση του 2% των εσόδων ΠΜΣ με τέλη φοίτησης για την ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Πρόσκληση 285492/2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

29 Feb. 2024

Invitation protocol number 29403/05-02-2024

Deadline for pre-registrations 15/02/2024

73930 «Ένα κλιμακούμενο και πρακτικό πλαίσιο διατήρησης ιδιωτικότητας (ENCRYPT)» (Πρόσκληση 29403/2024 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

29 Feb. 2024

Invitation protocol number 48147/29-02-2024

Deadline for pre-registrations 10/03/2024

76791 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τo εαρινό εξάμηνο του 2024» (ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Πρόσκληση 48147/2024)

29 Feb. 2024

Invitation protocol number 29232/05-02-2024

Deadline for pre-registrations 15/02/2024

74123 «Διασυνδεδεμένοι Ελαιώνες: Διασφαλίζοντας την ποιότητα, την ποσότητα και την προϊοντική εικόνα της ελιάς» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29232/2024 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)