Να σημειωθεί, εδώ, ότι υπεύθυνος για την σύνταξη των προκηρύξεων είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος που αφορά η θέση εργασίας. Επομένως, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε αποκλειστικά στα αρμόδια άτομα που αναφέρονται στο κείμενο της προκήρυξης.

NEW

05 Dec. 2022

Invitation protocol number 195335/25-07-2022

Deadline for pre-registrations 09/08/2022

74496 «ΕΔΒΜ191 - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (Πρόσκληση 195335/2022 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

NEW

05 Dec. 2022

Invitation protocol number 228703/05-09-2022

Deadline for pre-registrations 29/09/2022

73665 «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο ΑΠΘ» (Πρόσκληση 228703/2022 - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Δ)

05 Dec. 2022

Invitation protocol number 316741/05-12-2022

Deadline for pre-registrations 15/12/2022

99866 «Διασπειρόμενοι νανοκρύσταλλοι σιλδεναφίλης» (Πρόσκληση 316741/2022)

02 Dec. 2022

Invitation protocol number 312920/02-12-2022

Deadline for pre-registrations 16/12/2022

99682 «Παρασκευή και προκλινικός έλεγχος βιολειτουργικών νανοσωματιδίων γιαστοχευμένη μεταφορά αντι-θρομβωτικών και αντι-οξειδωτικών παραγόντων για τη θεραπεία της Αθηροσκλήρωσης (Νanoathero)» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 312920/2022) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

02 Dec. 2022

Invitation protocol number 312850/02-12-2022

Deadline for pre-registrations 13/12/2022

72262 «Δυνατότητα επιλεκτικής συγκομιδής με βάση την εκτίμηση της περιεκτικότητας σε μυκοτοξίνες σε καλλιέργειες δημητριακών» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 312850/2022)

02 Dec. 2022

Invitation protocol number 312943/02-12-2022

Deadline for pre-registrations 12/12/2022

99748 «Καινοτόμοι νανοφορείς για τη στοχευμένη και παρατεταμένη θεραπεία του καρκίνου και απομυελινωτικών παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 312943/2022)

02 Dec. 2022

Invitation protocol number 312690/02-12-2022

Deadline for pre-registrations 12/12/2022

72586 «Βιοαπορροφήσιμα ικριώματα τρισδιάστατης εκτύπωσης για εξατομικευμένη θεραπεία της περιοδοντίτιδας» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 312690/2022)

02 Dec. 2022

Invitation protocol number 312773/02-12-2022

Deadline for pre-registrations 12/12/2022

71580 «Έξυπνα, πολυλειτουργικά οδοντικά εμφυτεύματα: Μία λύση για την περι-εμφυτευματίτιδα και την οστική απώλεια» (Πρόσκληση 312773/2022)