Βασικά δίδακτρα για online παρακολούθηση

Βασικά δίδακτρα για online παρακολούθηση - Summer school “Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”, 4-9/7/2022