EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Ανάρτηση: 04/04/2014

88708 - (Αρ. πρωτ. πρόσκλησης 37353/04.04.2014) «Ολοκληρωμένο σύστημα για την αποτίμηση και τη διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης αστικών και υπεραστικών οδικών δικτύων»

Προθεσμία Υποβολής: 14/04/2014

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα για την αποτίμηση και τη διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης αστικών και υπεραστικών οδικών δικτύων», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρoγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Κάππο, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών προτίθεται να αναθέσει σε δεκαπέντε (15) άτομα για συνολικό διάστημα έως και δεκαέξι (16) μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 125.550,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Σχετικά Έγγραφα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (ημερομηνία ανάρτησης_07/05/2014)

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (ημερομηνία ανάρτησης_07/05/2014)