EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανάρτηση: 16/06/2022

73267 _ Αρ. Πρωτ. 157800/2022 _  Διερεύνηση γενετικών και επιγενετικών διεργασιών που επιδρούν

στην γονιδιωματική ποικιλότητα δασικών ειδών εκτεθειμένων στη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή -Δυναμικό έγκαιρης προειδοποίησης

Προθεσμία Υποβολής: 01/07/2022
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διερεύνηση γενετικών και επιγενετικών διεργασιών που επιδρούν
στην γονιδιωματική ποικιλότητα δασικών ειδών εκτεθειμένων στη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή -Δυναμικό έγκαιρης προειδοποίησης», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (2η προκήρυξη) (Αριθμός Έργου ΕΛΙΔΕΚ: 4618) , με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Φίλιππο Αραβανόπουλο, καθηγητή Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/07/2023 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 23.828,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 26/01/2025 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
*Η τελική αμοιβή καθορίζεται από τα προσόντα της/του υποψήφιας/ου που θα επιλεγεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και με βάση το ενιαίο μισθολόγιο.
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 157800/2022)

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 157800/2022)

Πρόταση Δήλωση

Πρόταση Δήλωση