EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης

Ανάρτηση: 27/02/2014

90587-(Αρ.πρωτ.πρόσκλησης 21637/2014)«POPULISMUS: Populist Discourse and Democracy – Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρατία»(4 άτομα)

Προθεσμία Υποβολής: 10/03/2014

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «POPULISMUS: Populist Discourse and Democracy – Λαϊκιστικός λόγος και δημοκρατία», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»-ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ.Ιωάννη Σταυρακάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, προτίθεται να αναθέσει σε:

Α. Έναν (1) Μεταδιδάκτορα ερευνητή (κοινωνικο-πολιτική έρευνα), για διάστημα έως τις 31/7/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη λήξη αυτής) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 35.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)

Β. Έναν (1) Υποψήφιο Διδάκτορα ερευνητή (κοινωνικο-πολιτική έρευνα), για διάστημα έως τις 31/7/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη λήξη αυτής) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 30.830,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)

Γ. Έναν (1) Υποψήφιο Διδάκτορα ερευνητή (κοινωνικο-πολιτική έρευνα) για διάστημα έως τις 31/7/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη λήξη αυτής) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 30.830,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), 

Δ. Ένα (1) άτομο με καθήκοντα τεχνικής υποστήριξης, για διάστημα έως τις 31/7/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη λήξη αυτής) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 26.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), 

με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση

Πρόσκληση

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης (ημερομηνία ανάρτησης_07/05/2014)

(Ανακοινοποίηση στο ορθό της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων με Αρ. Πρωτ: 33082/2014)