EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_24.02.2022

Ανάρτηση: 26/01/2022

97981 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 23700/2022 _ Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος για την οπτικοποίηση πληροφοριών των πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

Προθεσμία Υποβολής: 10/02/2022
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος για την οπτικοποίηση πληροφοριών των πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Πέτρο Πατιά, καθηγητή τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ, προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες μεταδιδάκτορα και μία (1) υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 27/02/2023, ημερομηνία λήξης του έργου, και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1.050,00 € ανά μήνα για μεταδιδάκτορα και έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο διδάκτορα. Στην περίπτωση που ο τελευταίος καταστεί διδάκτορας κατά τη διάρκεια του έργου, το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 1050,00 € ανά μήνα. Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 23700/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υποβολή Πρότασης-Δήλωσης

Πρόταση-Δήλωση

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 24.02.2022

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης