EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_15.04.2022

Ανάρτηση: 26/01/2022

97245 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 23575/2022 _ Οργανωτική υποστήριξη κινητικότητας φοιτητών και μελών προσωπικού μεταξύ των χωρών του προγράμματος ERASMUS+ για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2022

Προθεσμία Υποβολής: 10/02/2022
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Οργανωτική υποστήριξη κινητικότητας φοιτητών και μελών προσωπικού μεταξύ των χωρών του προγράμματος ERASMUS+ για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2022» που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωβαίο, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου), έως τις 30/09/2022 από την υπογραφή της σύμβασης το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 9.028,26 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/10/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 23575/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υποβολή Πρότασης-Δήλωσης

Πρόταση-Δήλωση

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 15.04.2022

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης