EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανάρτηση: 15/07/2021

98608 _Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 173947/2021_Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άθληση και Υγεία

Προθεσμία Υποβολής: 30/07/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άθληση και Υγεία», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Νάτση Κωνσταντίνο καθηγητή του τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου) δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 173947/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόταση - Δήλωση

Πρόταση