EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_10.09.2021

Ανάρτηση: 09/07/2021

98321 _Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 170909/2021_Towards greater nitrogen use efficiency in agroecosystems

Προθεσμία Υποβολής: 26/07/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Towards greater nitrogen use efficiency in agroecosystems», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μέσω της Δράσης “2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών” (Αριθμός Έργου: 1053) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Γεώργιο Γιαννόπουλο, μετα-διδακτορικό ερευνητή στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει τρία (3) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 28/02/2022 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.731,04 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 19/05/2024 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 170909/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόταση - Δήλωση

Πρόταση

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 10.09.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης