EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_15.07.2021

Ανάρτηση: 15/06/2021

97307 _αρ.πρωτ.προσκ 143207/2021_Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων

Προθεσμία Υποβολής: 30/06/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Νικοπολιτίδη Πέτρο, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου), τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6.400 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 30/9/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 143207/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης /15.07.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης