EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_11.06.2021

Ανάρτηση: 20/05/2021

99523 _Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 118703/2021_Ψηφιακή πλατφόρμα για την ακεραιότητα και την ανιχνευσιμότητα τροφίμων των αλυσίδων εφοδιασμού της Μεσογείου

Προθεσμία Υποβολής: 04/06/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή πλατφόρμα για την ακεραιότητα και την ανιχνευσιμότητα τροφίμων των αλυσίδων εφοδιασμού της Μεσογείου» που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανιμσό FUNDACION PRIMA, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Κουτσουμανή, καθηγητή Γεωπονίας, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/05/2022 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 20.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί/ έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/05/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 118703/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόταση - Δήλωση

Πρόταση

Open Call (Ref. No. Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 118703/2021)

Call for Expression of Interest

Application Form (English)

Application Form

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 11.06.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης