EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_04.06.2021

Ανάρτηση: 11/05/2021

98912 _αρ.πρωτ.προσ 112812/2021_ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», 

Προθεσμία Υποβολής: 26/05/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2014-2020»  με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κυριάκο Υάκινθο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 27/05/2022, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 8.600,35€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 27/02/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 112812/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 04.06.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης