EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_02.06.2021

Ανάρτηση: 07/05/2021

71266 _αρ.πρωτ.προσκ 107695/2021_Έξυπνο Διασυνδεδεμένο Διαδίκτυο των Πραγμάτων Επόμενης Γενιάς (TERMINET

Προθεσμία Υποβολής: 24/05/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έξυπνο Διασυνδεδεμένο Διαδίκτυο των Πραγμάτων Επόμενης Γενιάς (TERMINET)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Ηorizon 2020  -EU.2.1.1-INDUSTRIAL LEADERSHIP-Leadership enabling and industrial technologies-Information and Communication Technologies (ICT), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Καραγιαννίδη, καθηγητή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών  Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/01/2022, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3.600€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31-10-2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ.107695/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Open Call (Ref. No. 107695/2021)

Call for Expression of Interest

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Application Form (English)

Application Form

Αποτελέσματα Αξιολόγησης /02.06.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης