EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_28.05.2021

Ανάρτηση: 21/04/2021

97039 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 94388/2021 _ Δίκτυο για την αποτελεσματική μεταφορά γνώσεων σχετικά με την ασφαλή και οικονομική επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων στη γεωργία της Ευρώπης

Προθεσμία Υποβολής: 06/05/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δίκτυο για την αποτελεσματική μεταφορά γνώσεων σχετικά με την ασφαλή και οικονομική επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων στη γεωργία της Ευρώπης», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο το προγράμματος Horizon 2020, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αναστάσιο Μιχαηλίδη, Αναπλ. Καθηγητή του τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/06/2021, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 94388/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υποβολή Πρότασης-Δήλωσης

Πρόταση-Δήλωση

Open Call (Ref. No. 94388/2021)

Call for Expression of Interest

Application Form (English)

Application Form

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 28.05.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης