EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_19.05.2021

Ανάρτηση: 19/04/2021

71580 _ Αρ. Πρωτ. 92651/2021 _ Έξυπνα, πολυλειτουργικά οδοντικά εμφυτεύματα: Μία λύση για την περι-εμφυτευματίτιδα και την οστική απώλεια

Προθεσμία Υποβολής: 05/05/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έξυπνα, πολυλειτουργικά οδοντικά εμφυτεύματα: Μία λύση για την περι-εμφυτευματίτιδα και την οστική απώλεια», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Ελεάνα Κοντονασάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/03/2025, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 30.500 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 92651/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υποβολή Πρότασης-Δήλωσης

Πρόταση-Δήλωση

Open Call (Ref. No. 92651/2021)

Call for Expression of Interest

Application Form (English)

Application Form

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 19.05.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης