EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_02.06.2021

Ανάρτηση: 19/04/2021

98267 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 92562/2021 _ A diachronic perspective on Rural Architecture, Settlement Sites and Plant Biodiversity of Therasia Island

Προθεσμία Υποβολής: 05/05/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «A diachronic perspective on Rural Architecture, Settlement Sites and Plant Biodiversity of Therasia Island», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μέσω της Δράσης “2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών” (Αριθμός έργου: 448), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Αθανασίου, μεταδιδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 01/03/2024 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 25.200 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 92562/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υποβολή Πρότασης-Δήλωσης

Πρόταση-Δήλωση

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 02.06.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης