EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_20.05.2021

Ανάρτηση: 16/04/2021

93574 _Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 92160/2021_CULTURAL DIPOLE - Creation of a cultural Dipole in the cross border area- Δημιουργία πολιτιστικού δίπολου στην διασυνοριακή περιοχή

Προθεσμία Υποβολής: 05/05/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURAL DIPOLE - Creation of a cultural Dipole in the cross border area- Δημιουργία πολιτιστικού δίπολου στην διασυνοριακή περιοχή», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος “Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014-2020” και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, ομότιμο καθηγητή ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/08/2021 ημερομηνία λήξης του έργου και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.139,12 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 92160/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόταση - Δήλωση

Πρόταση

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 20.05.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης