EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_11.06.2021

Ανάρτηση: 15/04/2021

97772 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 91295/2021 _ Προώθηση του αειφόρου τρόπου ζωής μέσα από την Εκπαίδευση για το οικολογικό αποτύπωμα (ΠΡ.Α.Τ.Ζ.Ε.Ο.Α.)

Προθεσμία Υποβολής: 04/05/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προώθηση του αειφόρου τρόπου ζωής μέσα από την Εκπαίδευση για το οικολογικό αποτύπωμα (ΠΡ.Α.Τ.Ζ.Ε.Ο.Α.)», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μέσω της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 1217)», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Μαλανδράκη Γεώργιο, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), προτίθεται να αναθέσει σε πέντε (5) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/06/2022 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 15.779 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 16/12/2022 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 91295/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υποβολή Πρότασης-Δήλωσης

Πρόταση-Δήλωση

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 11.06.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης