EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_28.05.2021

Ανάρτηση: 15/04/2021

97151 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 91230/2021 _ Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών στην εκτροφή μινκ για τη βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των ζώων και της ποιότητας των παραγόμενων γουνοδερμάτων

Προθεσμία Υποβολής: 04/05/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών στην εκτροφή μινκ για τη βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των ζώων και της ποιότητας των παραγόμενων γουνοδερμάτων», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της Δράσης 1.2.1.01 «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 2836 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Φορτομάρη Πασχάλη, καθηγητή Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ, προκηρύσσει τρεις (3) υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων και δύο (2) υποτροφίες μεταδιδακτόρων σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 09/07/2022, και με προϋπολογισθέν ποσό έως 1.050,00 € ανά μήνα για μεταδιδάκτορα / έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφιο διδάκτορα. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας καταστεί διδάκτορας κατά τη διάρκεια του έργου, το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 1050,00 € ανά μήνα. Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 15/07/2022 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 91230/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υποβολή Πρότασης-Δήλωσης

Πρόταση-Δήλωση