EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανάρτηση: 02/04/2021

71403 _Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 81052/2021_Αγγλόφωνο ΠΜΣ "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή"

Προθεσμία Υποβολής: 19/04/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αγγλόφωνο ΠΜΣ "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή"», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ευστράτιο Κολυμπιανάκη, καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου), τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).  Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2025 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 81052/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόταση - Δήλωση

Πρόταση