EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_29.04.2021

Ανάρτηση: 01/04/2021

95915 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 78750/2021 _ Καινοτόμες τεχνολογίες προγραμματισμού για τον προσδιορισμό της θερμικής άνεσης και της απόκρισης ζήτησης των Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας-MoTher-CoRe

Προθεσμία Υποβολής: 16/04/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμες τεχνολογίες προγραμματισμού για τον προσδιορισμό της θερμικής άνεσης και της απόκρισης ζήτησης των Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας-MoTher-CoRe», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μέσω της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου:4104), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Άγι Μ. Παπαδόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 23/03/2023, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 26.580,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 78750/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υποβολή Πρότασης-Δήλωσης

Υποβολή Πρότασης-Δήλωσης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 29.04.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης