EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_29.04.2021

Ανάρτηση: 24/03/2021

99531 _αρ.πρωτ.προσκ  68095/2021_Διερεύνηση του ρόλου του ογκοκατασταλτικού γονιδίου CYLD στην επιθηλιακή προς μεσεγχυματική μετατροπή

Προθεσμία Υποβολής: 08/04/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διερεύνηση του ρόλου του ογκοκατασταλτικού γονιδίου CYLD στην επιθηλιακή προς μεσεγχυματική μετατροπή», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μέσω της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 1731)» με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Μόσιαλο, καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/04/2022, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 15.430,25€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 11/02/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 68095/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 29.04.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης