EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_26.03.2021

Ανάρτηση: 25/02/2021

96605 _Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 46432/2021_Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Προθεσμία Υποβολής: 12/03/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 3592) με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αλέξανδρο Κιουπκιολή, αναπληρωτή καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 22/12/2021 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 22.984,56€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του έως το συνολικό ποσό των 45.969,12 €.
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 46432/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση - Δήλωση

Αίτηση

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 26.03.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης