EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_01.04.2021

Ανάρτηση: 23/02/2021

99838 _Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 43854/2021_Αριστοτελιστéς - Το συνεργατικό corpus+ του Αριστοτέλη

Προθεσμία Υποβολής: 10/03/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αριστοτελιστéς - Το συνεργατικό corpus+ του Αριστοτέλη», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Κάλφα, ομότιμο καθηγητή Φιλοσοφίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε εννέα (9) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/08/2022 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 55.250,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 43854/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση - Δήλωση

Αίτηση

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 01.04.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης