EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_01.04.2021

Ανάρτηση: 23/02/2021

95703 _Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 43797/2021_Ανάπτυξη και εφαρμογή φωτοκαταλυτικού συστήματος αδρανοποίησης επικίνδυνων ιατρικών υγρών αποβλήτων τοξικού ή/και μολυσματικού χαρακτήρα

Προθεσμία Υποβολής: 10/03/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή φωτοκαταλυτικού συστήματος αδρανοποίησης επικίνδυνων ιατρικών υγρών αποβλήτων τοξικού ή/και μολυσματικού χαρακτήρα», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Θεόδωρο Σκλαβιάδη καθηγητή Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις  27/06/2021 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 43797/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση - Δήλωση

Αίτηση

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 01.04.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης