EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_18.03.2021

Ανάρτηση: 22/02/2021

97951 _αρ.πρωτ.προσκ 43250/2021_ολιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ικανότητας ΜΜΕ να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα

Προθεσμία Υποβολής: 09/03/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ένα ολιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ικανότητας ΜΜΕ να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γρηγόρη Παπαγιάννη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1)  άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/4/2022 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3,000,00€  (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).
Η σύμβαση  δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2022 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 43250/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Open Call (Ref. No. 43250/2021)

Call for Expression of Interest

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Application Form (English)

Application Form

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 18.03.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης