EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_18.03.2021

Ανάρτηση: 22/02/2021

97629  _αρ.πρωτ.προσκ 42834/2021_Καινοτόμος ιδιαίτερα γρήγορη γνωσιακή μάθηση για κυβερνοφυσικά συστήματα - NUCLEAR

Προθεσμία Υποβολής: 09/03/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμος ιδιαίτερα γρήγορη γνωσιακή μάθηση για κυβερνοφυσικά συστήματα - NUCLEAR», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μέσω της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 2198)», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Παπαευσταθίου, Αναπληρωτή Καθηγητή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2021, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). 
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 29/06/2022 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 42834/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 18.03.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης