EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_10.03.2021

Ανάρτηση: 10/02/2021

99778 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 35897/2021 _ Προηγμένα νανοπορώδη υλικά για την αποτελεσματική βαθειά αποθείωση υγρών καυσίμων μέσω διεργασίας προσρόφησης σε ήπιες συνθήκες

Προθεσμία Υποβολής: 25/02/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προηγμένα νανοπορώδη υλικά για την αποτελεσματική βαθειά αποθείωση υγρών καυσίμων μέσω διεργασίας προσρόφησης σε ήπιες συνθήκες», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ  Β ΚΥΚΛΟΣ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, καθηγητή του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 27/01/2023, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 33.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 35897/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση - Δήλωση

Αίτηση

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 10.03.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης