EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανάρτηση: 08/02/2021

98190  _αρ.πρωτ.προσκ 34272/2021_Προηγμένα νανοσύνθετα προσροφητικά για την απομάκρυνση ρυπαντών υψηλού σθένους από το νερό/Advanced nanocomposite adsorbents for the removal of high-valent pollutants from water

Προθεσμία Υποβολής: 23/02/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προηγμένα νανοσύνθετα προσροφητικά για την απομάκρυνση ρυπαντών υψηλού σθένους από το νερό/Advanced nanocomposite adsorbents for the removal of high-valent pollutants from water», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό ‘Ιδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛΙΔΕΚ) (Κωδικός 46) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στο πλαίσιο της Δράσης «2ης Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Συμεωνίδη, Μεταδιδακτορικό Ερευνητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 26/11/2023 (9,3857 μήνες ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης) ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 14.648,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
H σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 34372/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης /04.03.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης