EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_04.03.2021

Ανάρτηση: 08/02/2021

99565 _αρ.πρωτ.προσκ 35211/2021_Τεχνολογίες νανο-χαρακτηρισμού in-line και real-time για την υψηλής απόδοσης παραγωγή εύκαμπτων Οργανικών Ηλεκτρονικών (RealNano)»

Προθεσμία Υποβολής: 24/02/2021
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τεχνολογίες νανο-χαρακτηρισμού in-line και real-time για την υψηλής απόδοσης παραγωγή εύκαμπτων Οργανικών Ηλεκτρονικών (RealNano)», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Στέργιο Λογοθετίδη, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε εννιά (9) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/01/2022   το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 68,800.00 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 28/02/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 35211/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Open Call (Ref. No. 35211/2021)

Call for Expression of Interest

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Application Form (English)

Application Form

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 04.03.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης