EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_04.03.2021

Ανάρτηση: 04/02/2021

98495  _αρ.πρωτ.προσκ 31564/2021_Ενοποιημένα δίκτυα διαχείρισης υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων δικτύων με σκοπό την από άκρη σε άκρη βελτιστοποίηση της απόδοσης για ασφαλή δίκτυα 5ης γενιάς πολλών τεχνολογιών και πολλών παρόχων

Προθεσμία Υποβολής: 19/02/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενοποιημένα δίκτυα διαχείρισης υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων δικτύων με σκοπό την από άκρη σε άκρη βελτιστοποίηση της απόδοσης για ασφαλή δίκτυα 5ης γενιάς πολλών τεχνολογιών και πολλών παρόχων», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Κάλφα, Μεταδιδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2021 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.069,00 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/10/2022 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 31564/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Open Call (Ref. No. 31564/2021)

Call for Expression of Interest

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Application Form (English)

Application Form

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 04.03.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης