EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_24.02.2021

Ανάρτηση: 28/01/2021

98458 _Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 20339/2021_Πλασμονική Πλατφόρμα για την κατασκευή πομποδεκτών για κέντρα δεδομένων με ρυθμό μετάδοσης 112Gbaud

Προθεσμία Υποβολής: 12/02/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πλασμονική Πλατφόρμα για την κατασκευή πομποδεκτών για κέντρα δεδομένων με ρυθμό μετάδοσης 112Gbaud», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Βυρσωκινό, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2021 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 8.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου, 31/12/2022, (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 20339/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση - Δήλωση

Αίτηση

Open Call (Ref. No. 20339/2021)

Call for Expression of Interest

Application Form (English)

Application Form

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 24.02.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης