EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_24.02.2021

Ανάρτηση: 28/01/2021

96249 _Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 20315/2021_Ολοκληρωμένα νανοφωτονικά στοιχεία με βάση το γραφένιο για εφαρμογές μεταγωγής και πηγών φωτός

Προθεσμία Υποβολής: 12/02/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένα νανοφωτονικά στοιχεία με βάση το γραφένιο για εφαρμογές μεταγωγής και πηγών φωτός», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) μέσω της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 2086), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Εμμανουήλ Κριεζή, καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 22/12/2022, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 22.379,52€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 20315/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση - Δήλωση

Αίτηση

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 24.02.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης