EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_18.02.2021

Ανάρτηση: 27/01/2021

95619 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 19174/2021 _ Πρότυπη εκτροφή ορνιθίων για παραγωγή κρέατος ανώτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών, με τη χρήση αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών κυρίως της χλωρίδας της Ηπείρου, χωρίς την χρήση αντικοκιδιακών

Προθεσμία Υποβολής: 11/02/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρότυπη εκτροφή ορνιθίων για παραγωγή κρέατος ανώτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών, με τη χρήση αρωματικών / φαρμακευτικών φυτών κυρίως της χλωρίδας της Ηπείρου, χωρίς την χρήση αντικοκιδιακών», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», με επιστημονική υπεύθυνη την κα Φλώρου-Πανέρη Παναγιώτα, ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 22/03/2021, ημερομηνία λήξης του έργου, το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 1.500,50 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση  δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 
 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ. 19174/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση - Δήλωση

Αίτηση

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 18.02.2021

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης