EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανάρτηση: 11/09/2019

95751 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 182305/2019 _ Συσχέτιση κλινικής έκφανσης και πολυπλοκότητας της Στεφανιαίας Νόσου με το μεταβολικό προφίλ ασθενών

Προθεσμία Υποβολής: 26/09/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συσχέτιση κλινικής έκφανσης και πολυπλοκότητας της Στεφανιαίας Νόσου με το μεταβολικό προφίλ ασθενών», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Θεοδωρίδη, καθηγητή του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 29/02/2020  και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 3.750 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). 

Σχετικά Έγγραφα

Προσκληση (Αρ.Πρωτ. 182305/2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης