EL | EN

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης_02.10.2019

Ανάρτηση: 11/09/2019

97507 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 182230/2019 _ Φωτοχημεία στο Σκοτάδι: συγκομιδή φωτός από χημικά παραγόμενη Φωταύγεια με στόχο την χημική κατάλυση

Προθεσμία Υποβολής: 26/09/2019
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Φωτοχημεία στο Σκοτάδι: συγκομιδή φωτός από χημικά παραγόμενη Φωταύγεια με στόχο την χημική κατάλυση», που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛΙΔΕΚ) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Μιχαήλ Τερζίδη, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή Χημικό, προτίθεται να αναθέσει σε τρία (3) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα, έως τις 15-07-2020 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 7.200 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).
 

Σχετικά Έγγραφα

Προσκληση (Αρ.Πρωτ. 182230/2019)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αίτηση Υποβολής Πρότασης

Αποτελέσματα Αξιολόγησης / 02.10.2019

Απόφαση Αποδοχής Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης